Niniejszy regulamin jest umową pomiędzy użytkownikiem serwisu a właścicielem Giełdy Gołębi Piwowarczyk (dalej Giełdą), na którego podstawie przeprowadzane są wszelkie prawa oraz obowiązki spoczywające na użytkownikach serwisu.

 1. Prywatność
  1. Dane zarejestrowanego użytkownika są ukryte dla innych użytkowników serwisu. Wykorzystywane są jedynie do ułatwienia kontaktu pomiędzy sprzedającym a kupującym
  2. Dane użytkownika wykorzystywane są także do przesyłania informacji promocyjnych oraz innego rodzaju informacji związanych ze stroną
  3. Dane użytkowników, którzy posiadają profil hodowcy są widoczne dla innych użytkowników, w celu zapoznania się z profilem hodowcy, oraz możliwości wcześniejszego skontaktowania się z hodowcą
  4. Każdy hodowca posiada losowy, unikalny kolor przydzielony do jego profilu, aby umożliwić użytkownikom łatwiejszą nawigację po aukcjach.
 2. Aukcje
  1. W serwisie umieszczane są ogłoszenia licytacji, oraz kup teraz.
  2. Każdy z użytkowników ma możliwość wystawiania licytacji, pod warunkiem, że posiada profil hodowcy
  3. Hodowcy są zobowiązani do umieszczania zdjęć oraz opisów gołębi zgodnych z ich faktycznym stanem
  4. Każdy gołąb, który zostaje umieszczony w serwisie na sprzedaż lub do licytacji musi posiadać aktualną kartę własności oraz rodowód
  5. Po zakupie gołębia przez Kup Teraz aukcja zostaje zakończona
  6. Na aukcji można wystawiać jedynie gołębie
  7. Jeżeli do końca aukcji pozostało mniej niż 5 minut i w tym czasie zostanie podbita cena, czas końca aukcji zostaje wydłużony o 5 min od daty podbicia
  8. Po wystawieniu aukcji przez hodowcę zostanie umieszczona na stronie w ciągu 24 godzin, po akceptacji przez administratora
  9. Hodowca sam ustala datę końca aukcji, lecz nie może być ona dłuższa niż 21 dni. Jeżeli data ustawiona przez hodowcę będzie dłuższa niż ten w.w okres, zostanie ona skrócona do 14 dni od daty wystawienia.
  10. Hodowca ma możliwość umieszczenia 5 zdjęć gołębia (w tym dyplomy oraz odznaczenia)  + rodowód. Zdjęcia muszą posiadać rozszerzenia plików *.jpg, lub *.png
  11. Hodowca ma możliwość wypromowania swojej aukcji. W tym celu powinien skontaktować się z Giełdą
  12. Promowana aukcja jest odznaczona kolorem, oraz wyświetlana jest na pierwszych miejscach na liście aukcji
  13. Hodowca ma możliwość edycji swojej aukcji do 15 minut od czasu wystawienia.
  14. Hodowca ma możliwość zaznaczenia czy aukcja ma być licytacją, kup teraz lub posiadać obydwie opcje. Hodowca nie ponosi kosztów za ustawienie opcji aukcji.
  15. Aukcje mogą być wystawiane przez Giełdę na prośbę hodowców. Jeżeli hodowca nie posiada konta hodowcy w serwisie, zostanie utworzone dla niego takowe konto, o czym zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Hodowcy którzy wystawiają aukcje przez Giełdę, mają do dyspozycji wykonanie przez Giełdę profesjonalnych zdjęć gołębi
  16. Aukcje po zakończeniu zostają przeniesione do działu archiwum.
  17. Giełda Gołębi Piwowarczyk nie bierze odpowiedzialności za wystawione produkty.
 3. Finalizacja Transakcji
  1. Po zakończeniu aukcji zostaje wysłana informacja do kupującego oraz hodowcy z danymi kontaktowymi kontrahenta w celu ułatwienia kontaktu oraz finalizacji transakcji.
  2. Istnieje możliwość dokonania finalizacji transakcji za pośrednictwem Giełdy. W takim przypadku strony proszone są o kontakt z Giełdą.
  3. Strony transakcji zobowiązane są do jej sfinalizowania. W przypadku, gdy nie dojdzie do finalizacji transakcji, jedna ze stron się wycofa, lub strony odstąpią od finalizacji transakcji, konta użytkowników zostają usunięte, a adres e-mail zostanie zapisany na czarnej liście.
  4. Giełda zobowiązuje się do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy kontrahentami w sposób polubowny
 4. Płatności
  1. Koszty transportu gołębi uzgadniane są pomiędzy kontrahentami.
  2. Koszty transportu pokrywa kupujący.
  3. Giełda pobiera prowizję od przedającego:
   1. W przypadku gdy aukcja zostaje stworzona przez hodowcę – 7% od ceny końcowej sprzedaży
   2. W przypadku, gdy aukcja zostaje wystawiona przez Giełdę na prośbę hodowcy – 10% od ceny końcowej sprzedaży.
  4. Hodowca zobowiązuje się uregulować prowizję od sprzedanego gołębia do 14 dni od daty sprzedaży.
  5. W przypadku braku regulacji prowizji w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji zostaje wysłane przypomnienie drogą elektroniczną, po czym po upływie 14 dni od końca aukcji, profil użytkownika zostaje zdegradowany do poziomu hodowcy bezpowrotnie, a po upływie 21 dni konto zostanie usunięte.
  6. Giełda nie pobiera dodatkowych opłat za przechowanie gołębia w trakcie finalizacji transakcji.
  7. Ceny dodatkowych usług wykonanych przez Giełdę są ustalane indywidualnie.

Giełda Gołębi Piwowarczyk zastrzega sobie zmianę regulaminu. Wszystkie poprzednie wersje regulaminu, oraz obecna będą dostępne do pobrania poniżej w formacie PDF.
Rejestracja w serwisie oznacza akceptację regulaminu, a użytkownika zobowiązuje do przestrzegania jego aktualnej wersji.


Regulamin 06.05.2016